ProceduralMaterial.GetProceduralBoolean 获取程序布尔

function GetProceduralBoolean (inputName : String) : boolean

Description描述

Get a named Procedural boolean property.

获取一个命名的程序布尔属性。

Used for Procedural properties of type Boolean.

用于布尔类型的程序属性。

参见:GetProceduralPropertyDescriptions, SetProceduralBoolean.

 

Page last updated: 2011-9-13