ProceduralPropertyDescription.type 类型

var type : ProceduralPropertyType

Description描述

The ProceduralPropertyType describes what type of property this is.

ProceduralPropertyType描述这个属性的类型。

Page last updated: 2011-9-12